Kundefangst

Kundefangster 2023

Har du kjøpt fluer fra Fluebindern Trondheim å tatt laks, send inn bilde av laks og flue sittende på laksen- du blir med på trekning av 20 Moderne Flashwing etter september 2023. Er en del som har sendt inn å mange har glemt å tatt bilde av flua på fangsten. Innleveringsfrist 30 september 2023

Lars Petter Hansen 

Numedalslågen

laks på 9 kg- ble tatt på  Black & Banana flashwing


Rune Havstad 


Mista bamselaks på Green Highlander Flashwing Spesial


Fluebindern 


Nidelva laks på 3 kg tatt på Nidelv 

Sjur Eide


Mjølkeråen med en storlaks på 107cm tatt på Trønderlyndet

Sjur Eide


Med fin blank mellomlaks på Hot red Flashwing. Mista også storlaks på samme flue samme dag

Jarle Elnes 


Nok en laks tatt av Jarle Elnes tatt på Flashwing. Mistet par stk og C/R på en..

Dag Evertsen 

Lågen

Lakser tatt på 8,4 tatt på Gaula cognac


Kenny Pham 1 juli


Tok en Nidelva laks 6 kg på Nidel'v

Cato Helgesen 


3 kast med Banana flashwing tok laksen tuba

Per Kristian Leirdal 


Bamselaks 17 kg på Nidelvens Dronning Flashwing i Beiarn

Erik-Tobias Sletteland 


75cm pen laks tatt på Årets Killer'22

Jarle Elnes 


med 4,4 kg laks også mistet en på samme Flashwing

Dag Evertsen 

Lågen

Lakser tatt på 5,4 tatt på Gaula cognac


Håvard Myhren 2 juli


Mista Storlaks på Nidelv tuba i Gaula

Steinar Gilleberg Stensli


Nidelvalaks 6,2 kg tatt på Nidelv

Fluebindern 


Gaula laks tatt på Nidel'v 6,7 kg

Jesper Dirdal 


Dirdalselva på KobberFlash

Kenneth Arntzen


Laks tatt på Gaula cognac 7,2 kg tatt i verdalselva

Ole A. Øye


Gratulerer til Ole A. Øye med storlaks 7,6 kg tatt på Thunder & Black killer i Drammenselva

Erik Ulsrud


Gratulerer til Erik Ulsrud med storlaks 93 cm tatt på Willie Gunn i Orkla 1. Juni