Nettbutikk åpent til 12 juni


Nettbutikken er delvis åpen av sesongen med økt redusert fast pris pr flue kr. 150,- u/ JC og kr. 190 m/ JC.

Fluebindern har satt en MAX GRENSE PÅ 10 Tuber pr ordre. Nye flashwing kommer inn i helga